Co musi być zrobione, zanim zostanie wydany certyfikat wzorcowania?

Certyfikat wzorcowania to dokument, który wydaje się, kiedy ukończone zostaje wzorcowanie alkomatów. Wzorcowanie może dotyczyć oczywiście także całej gamy innych urządzeń, ponieważ jest to proces, w którym sprawdza się dokładność danego miernika.

Najczęściej wzorcowaniu poddaje się oczywiście urządzenia wykorzystywane w przemyśle, gdzie w procesach produkcyjnych dokładny pomiar różnych wartości ma gigantyczne znaczenie i wszelkie odstępstwa od normy mogą mieć katastrofalne skutki. W warunkach tak zwanych domowych lub po prostu w sytuacjach, które nie wymagają jakiejś wielkiej precyzji, wzorcowanie nie musi być wykonywane i co jakiś czas potrzebna jest jedynie kalibracja. Zaznaczmy w tym miejscu, że kalibracja i wzorcowanie to dwa zupełnie inne procesy. W czasie kalibracji dostraja się urządzenie tak, by w odpowiedni sposób reagowało na odpowiednie próbki do niego dostarczone. Zmienia się jego ustawienia w zależności od tego, jak zareaguje na próbkę i modyfikuje się je tak, by było bardziej lub mniej czułe. Punktem odniesienia jest tutaj specyfikacja urządzenia i jego możliwości.

Jeśli próg błędu danego urządzenia wynosi według producenta 5%, kalibrowane jest tak długo, aż będzie podawało wyniki z błędem nie większym niż 5 procent. Kiedy mówimy o wzorcowaniu, nie mówimy o żadnej ingerencji w samo urządzenie. Osoba wykonująca wzorcowanie po prostu sprawdza, czy urządzenie jest w stanie badać próbki z dokładnością wymaganą przez wzorzec i nie ma tu znaczenia, co to konkretnie za urządzenie.


 

Samo wzorcowanie nie jest na pewno procedurą specjalnie skomplikowaną, a przygotowanie do niego jest jeszcze prostsze. Kiedy nasze urządzenie musi być poddane wzorcowaniu, jak na przykład w przypadku zamontowania przy bramie zakładu pracy alkomatu, urządzenie musi być przygotowane tak, jak do zwykłego przeglądu.

Wzorcowanie alkomatów zawsze powierzane jest wyspecjalizowanym firmom, ponieważ jego efektem końcowym musi być wydanie odpowiedniego certyfikatu, a to nie jest możliwe bez wcześniejszego certyfikowania firmy się tym zajmującej. Podkreślmy jeszcze raz, że zespół ekspertów prowadzących wzorcowanie nie będzie w żaden sposób ingerował w nasze urządzenie. Dlatego musi być ono odpowiednio skalibrowane przed rozpoczęciem całego procesu. Zazwyczaj fabrycznie nowe urządzenia odpowiedniej klasy są w pełni gotowe do wzorcowania.

Każdy certyfikat jest ważny przez sześć miesięcy, po czym wzorcowanie trzeba powtarzać. Warto jest oczywiście przeprowadzić kolejną kalibrację przed tym procesem, ale w przypadku stosunkowo nowych lub sporadycznie choć regularnie wykorzystywanych urządzeń nie jest to absolutnie konieczne.

 

Marek Kozłowski

Redaktor wirtualnypisz.pl. Specjalista od prawa budowlanego.

Zobacz również